+31 (0)88 00 33 900 Remote Support

Privacybeleid

Privacyverklaring

U leest op dit moment de privacyverklaring van Kavos ICT & Hosting.

Kavos ICT & Hosting helpt de klant in de breedste zin van ICT & Hosting. De diensten die wij aanbieden hebben alles te maken met ICT. Serverbeheer in onze datacenter, aanleg van infrastructuren, domein en hosting, SSL-certificaten, back-up van data en uitlevering en implementatie van diverse softwarepakketten zijn onderdelen van de diensten die wij leveren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Naar aanleiding van de overeenkomst die u met Kavos heeft afgesloten en voor de registratie van domeinnamen verwerken wij uw persoonsgegevens.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Bedrijfsnaam
▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Bankrekeningnummer
▪ Kamer van Koophandel
▪ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

⁃ Het nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst
⁃ Het afhandelen van de registratie van domeinnamen
⁃ Verzenden van nieuwsbrief en/of nieuwsberichten
⁃ U te bellen of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
⁃ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
⁃ Opname in ons ticketsysteem t.b.v. administratieve afhandeling

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld. Zo lang er een overeenkomst is tussen beide partijen bewaren wij uw gegevens. Bij afloop van de overeenkomst worden alle gegevens verwijderd en licenties aan u verstrekt.

Delen met anderen
Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een
SSL-certificaat en al onze systemen zijn beveiligd door diverse wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de overeenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:
Kavos ICT & Hosting
Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
Of per e-mail: info@kavos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID-bewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, Burgerservicenummer (BSN) en nummers onderin het paspoort onleesbaar te maken (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.

Cookies

3a Kavos ICT & Hosting maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Kavos de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op via info@kavos.nl.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij passen ons privacy beleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.

Contact

Sales & Administratie

088 00 33910

Support

088 00 33900

Fax: 088 00 33901

Email: Info@kavos.nl

Website Security Test

Log in